Australië

Hoe laat is het in Melbourne?

Welke dag, maand en jaar is het in Melbourne?

In welke tijdzone valt Melbourne?
- Melbourne valt tijdens de wintertijd in tijdzone UTC +10.
- Melbourne valt tijdens de zomertijd in tijdzone UTC +11.
De zomer- en wintertijd in Melbourne zijn tegenovergesteld aan die van Nederland.

Wat is het tijdsverschil tussen Nederland en Melbourne?
- Tijdens onze zomertijd is het in Melbourne 8 uur later.
- Tijdens onze wintertijd is het in Melbourne 10 uur later.

- Uitzonderingen -
Tussen de laatste zondag van maart en de eerste zondag van april en tussen de eerste en laatste zondag van oktober is het 9 uur later in Melbourne.