Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Landenkompas.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze website bevat links naar websites van derden en Landenkompas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Opgemaakt op 01-09-2009