Vlag van Hiiumaa

Hoe laat is het op Hiiumaa?

Welke dag, maand en jaar is het op Hiiumaa?

In welke tijdzone valt Hiiumaa?
Hiiumaa valt tijdens de wintertijd in tijdzone UTC +2.
Hiiumaa valt tijdens de zomertijd in tijdzone UTC +3.

Wat is het tijdsverschil tussen Nederland en Hiiumaa?
Op Hiiumaa is het 1 uur later dan in Nederland.


Tijdsverschil per stad
Kärdla