Het lijkt logisch om aan rechterzijde van de weg te rijden. Toch zijn er een groot aantal landen in de wereld waar men aan de linkerzijde van de weg rijdt. Uit sporen blijkt dat de Romeinen met hun vervoermiddelen al links reden. Als verklaring wordt vaak aangevoerd dat men in het verleden veelal te paard ging en dat de meeste mensen zwaarden droegen. Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn, hanteerde men het zwaard in de rechterhand. Potentiële aanvallers naderde zodoende de kant van het zwaard.

Als men vraagt om een aantal landen op te noemen waar men links rijdt noemt men al gauw het Verenigd Koninkrijk en soms ook Australië, Zuid-Afrika en India. Toch zijn er in totaal circa 75 landen en gebieden ter wereld waar men links rijdt. Welke landen en gebieden dit zijn vindt je in onderstaand overzicht. Daarnaast vind je hieronder een stukje over de verkeersregels in linksrijdende landen.

Landen en gebieden waar men links rijdt

Verkeersregels in linksrijdende landen

Het lijkt vrij ingewikkeld maar eigenlijk zijn de verkeersregels vrij logisch. Je rijdt aan de linkerkant van de weg, haalt rechts in en je gaat links om de rotonde. Wat wel hetzelfde blijft is het geven van voorrang aan verkeer van rechts. Waar het vaak mis gaat is bij het verlaten van bijvoorbeeld een parkeerplaats, uitrit of tankstation. Je moet dan uiteraard links de weg op draaien. Vaak help het om voor de eerste keer buiten de spits te rijden om te wennen aan het links rijden. Ga je in een linksrijdend land een auto huren dan veranderd er niets meer dan de positie van de bestuurder, het gaspedaal en de rem zitten op dezelfde plaats als in Nederland.