Geschreven op 11 mei 2015

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag het reisadvies voor Macedonië aangescherpt. Het land heeft op dit te maken met meerdere geweldsuitbarstingen en de politieke instabiliteit.

Politieke instabiliteit
De politieke situatie in Macedonië, dat een kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie, is instabiel. De oppositie beschuldigt de regering van machtsmisbruik en illegale afluisterpraktijken. Daarnaast beschuldigde een Macedonische oppositieleider de premier er deze week van dat hij probeerde de dood van een 22-jarige demonstrant in de doofpot te stoppen. Dankzij deze beschuldigingen zijn er in Skopje iedere avond demonstraties gepland die rond 18:00 uur beginnen. De demonstraties vinden vooral plaats rondom het regeringsgebouw, het parlementsgebouw en het kantoor van de Procureur-Generaal. Ook in andere steden in Macedonië vinden demonstraties plaats. Voor 17 mei 2015 staat een grote demonstratie gepland in Skopje. De demonstraties kunnen tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Probeer genoemde gebouwen zoveel mogelijk te vermijden

Onlusten in Kumanovo
Dit weekend kwamen in de stad Kumanovo 22 mensen om het leven bij gevechten tussen de politie en gewapende mannen. In deze regio wonen veel etnische Albanezen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers aan om niet naar deze regio af te reizen zolang de rust niet is wedergekeerd. Dit advies is ook van toepassing op reizigers in de grenstreek met Kosovo en Servië.

Meer informatie
Voor het volledige reisadvies van Macedonië kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.