Geschreven op 25 september 2015

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Servië en Slovenië aangepast vanwege de grote stroom vluchtelingen.

Servië
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Servië aangepast vanwege de toestroom van vluchtelingen. Er kan vertraging in het treinverkeer en op wegen ontstaan. Ook kunnen er langere wachttijden zijn bij de grens. Verschillende grensovergangen met Hongarije en Kroatië zijn gesloten of slechts beperkte tijd open. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg de aanwijzingen van de autoriteiten op.
Voor het volledige reisadvies van Servië kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Slovenië
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Slovenie aangepast vanwege de toestroom van vluchtelingen. De Sloveense autoriteiten kunnen grensovergangen (tijdelijk) sluiten in reactie op de toestroom van vluchtelingen vanuit Kroatië. Daarnaast kan er vertraging in het treinverkeer ontstaan. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en volg de aanwijzingen van de autoriteiten op.
Voor het volledige reisadvies van Slovenië kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.