Geschreven op 24 mei 2017

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Bangladesh en Venezuela aangepast.

Bangladesh
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Bangladesh aangescherpt. Er is verhoogde terroristische dreiging in het gehele land. Dit is ook tegen buitenlanders en buitenlandse doelen gericht. Bij verschillende aanslagen in de eerste maanden van 2017 zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Wees alert op plaatsen waar veel mensen komen en bij overheidsinstellingen. Deze plaatsen kunnen doelwit zijn van een terroristische aanslag. Verplaats je zoveel mogelijk per auto. In maart van dit jaar riep Islamitische Staat op tot het plegen van aanslagen in Bangladesh. Wees extra alert in de periode rond de Ramadan (27 mei – 25 juni 2017) en op 1 juli 2017.
Voor het volledige reisadvies van Bangladesh kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Venezuela
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Venezuela verder aangescherpt. Eerder gaf het Ministerie van Buitenlandse Zaken al een negatief reisadvies af. Bij demonstraties door het gehele land zijn dodelijke slachtoffers gevallen. De komende weken zullen er meer demonstraties gaan plaatsvinden. Er zijn wegblokkades in vrijwel het gehele land en plunderingen en overvallen op bv. voedseltransporten en depots nemen toe. De verwachting is dat door de gespannen politieke situatie en slechte economische omstandigheden de voedselschaarste zal toenemen. Zorg dat je voldoende eten, water en medicijnen in huis hebt. Dek watervoorraden zoveel mogelijk af om te voorkomen dat muggen worden aangetrokken en ververs je voorraden regelmatig.
Voor het volledige reisadvies van Venezuela kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.