Geschreven op 30 juli 2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Nigeria, Irak en Turkije aangepast.

Nigeria
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Nigeria aangepast. Nigeria bereidt zich voor op verkiezingen in februari 2019. Dit kan leiden tot politieke spanningen en verslechtering van de veiligheidssituatie in het hele land. Wees alert op mogelijk gewelddadige demonstraties.
Voor het volledige reisadvies van Nigeria kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Irak
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Irak aangepast. In de zuidwestelijke provincies van Irak (Basra, Wasit, Kerbala, Babil, DhiWar, Qadisiyah en Missan) komen regelmatig demonstraties voor. Dit komt onder andere door de slechte elektriciteitsvoorziening. De politie kan soms hard optreden tegen demonstranten.
Voor het volledige reisadvies van Irak kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Turkije
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Turkije aangepast. De eerder aangekondigde noodtoestand geldt niet meer vanaf 19 juli 2018.
Voor het volledige reisadvies van Turkije kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.