Geschreven op 17 oktober 2018

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Kenia, Brazilië en Myanmar aangepast.

Kenia
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Kenia aangepast. Werken zonder werkvergunning is strafbaar in Kenia. Dit geldt ook voor zelfstandigen, vrijwilligers of stagiaires. De controle op de naleving hiervan is aangescherpt. Overtreding wordt bestraft. Het betalen van een geldboete, een gevangenisstraf of uitzetting zijn mogelijke straffen. Er zijn tussenpersonen actief die aanbieden een werkvergunning te kunnen regelen. Sommige van deze tussenpersonen nemen het niet al te nauw met de regels. Dit kan leiden tot vervalste werkvergunningen die je later in de problemen kunnen brengen. Er is aangekondigd dat een wet zal worden aangenomen die voorschrijft dat een werkvergunning vooraf moet worden aangevraagd voor dat men Kenia mag inreizen. Je kunt een werkvergunning aanvragen via de immigratiedienst van Kenia.
Voor het volledige reisadvies van Kenia kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Brazilië
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Brazilië aangepast. De 1e ronde van de verkiezingen in Brazilië op 7 oktober 2018 heeft geen winnaar opgeleverd. Daarom vindt een 2e ronde voor de verkiezing van de president op 28 oktober plaats. In aanloop naar deze verkiezing kunnen (gewelddadige) demonstraties en stakingen voorkomen. Houd hier rekening mee als je naar of in Brazilië reist.
Voor het volledige reisadvies van Brazilië kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Myanmar
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Myanmar aangepast. Door veel regen zijn delen van Myanmar overstroomd geweest. Houd daarom rekening met slechte wegen, vooral in Kayin State en de Bago Regio. Reis alleen als dit noodzakelijk is naar het grensgebied met India. Hier zijn gewapende etnische groeperingen actief en vindt illegale handel plaats.
Voor het volledige reisadvies van Myanmar kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.