Geschreven op 28 maart 2019

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor Iran en Egypte aangepast.

Iran
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Iran aangepast. Iran heeft sinds 22 maart te maken met overstromingen en wateroverlast. Hierbij zijn tenminste 23 doden gevallen en is er grote schade ontstaan aan de infrastructuur. Wegen zijn onbegaanbaar en gevaarlijk geworden. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek naar een volgende bestemming eerst bij het logeeradres na te (laten) vragen of de weg er naartoe veilig is. Volg dan de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als je een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met je reisorganisatie.
Voor het volledige reisadvies van Iran kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.

Egypte
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte aangepast. De veiligheidssituatie in een deel van de Zuid-Sinaï en de Nijl-Delta is verbeterd. Het negatieve reisadvies voor deze gebieden is gedeeltelijk opgeheven, waardoor reizen naar deze gebieden weer mogelijk zijn.
Voor het volledige reisadvies van Egypte kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.