Geschreven op 4 juni 2019

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het negatieve reisadvies voor Sri Lanka opgeheven welke was afgekondigd na een reeks van aanslagen.

Sinds eind april gold er een negatief reisadvies voor Sri Lanka. Dit had te maken met een reeks van dodelijke aanslagen op kerken en luxe hotels in Colombo, Batticaloa en Negombo. De veiligheidssituatie op Sri Lanka is verbeterd. Het normale leven is weer op gang gekomen. Scholen en universiteiten zijn weer open en de meeste wegversperringen zijn opgeheven.

Het reisadvies is omlaag bijgesteld naar “waakzaamheid betrachten”. Houd er wel rekening mee dat door de aanslagen de spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn toegenomen. Er kunnen onverwachts en onaangekondigd gewelddadige, lokale, schermutselingen plaatsvinden.

Meer informatie
Voor het volledige reisadvies van Sri Lanka kun je terecht bij Nederlandwereldwijd.nl.